१९१० - २०१० जन्मशताब्दीवर्ष (1910 – 2010 Centenary Year)
जन्म: २१ जानेवारी १९१० - मृत्यू: २ मे १९७५

आई व मूल (ओव्या)

शेताच्या सारणीत पाट वाहे झुळझुळ
दुडुदुडु अंगणात धावतो लडिवाळ.

वाऱ्याची दांडगाई, नदीवर येती लाटा
बाळाच्या काळजीने माउलीच्या देही काटा.

सोसाट्याच्या वारियाने केळीचे फाटे पान
दु:ख होता बालकास दुखे माउलीचे मन.

धावत्या खारीबाई तुझ्या पुरे येरझारा
झोपतो माझा तान्हा, झाडावरी घे निवारा.

जाई जुईच्या फुलांनो, तुम्ही पसरा सुवासा
अंगाई लागू द्या रे मांडीवरच्या उल्हासा!

आभाळीच्या नक्षत्रांनो, अशी लावू नका टक
दृष्टावेल नंदलाल होईल म्लानमुख.

उगवत्या सूर्या, काय रोखुनी पाहसी?
इंद्राचे राज्य पाही पहुडले माझ्या कुशी.

दसऱ्याचे नवरात्र, देव्हाऱ्यात नऊ माळा
पाठोपाठ नऊ पुत्र, माझ्या होवोत लेकीला !!

चित्रपट गीते (Film Songs)

साठ सत्तर वर्षांनंतरही रसिकांच्या ओठांवर घोळत असलेली अवीट गोडीची ही आणि अशी अनेक सुमधुर गीते वाचा, ऐका आणि पहा

(You can read, hear and see these and many similar songs)

  1. आधी बीज एकले - संत तुकाराम
  2. दोन घडीचा डाव - रामशास्त्री
  3. लख लख चंदेरी - शेजारी
  4. मन सुद्ध तुझं - कुंकू
  5. सुख देवासी मागावे - शेवग्याच्या शेंगा
  6. तू नसतीस तर - वहिनींच्या बांगड्या
  7. बघत राहू दे तुझ्याकडे - सुभद्राहरण
  8. तुझा नि माझा एकपणा - भावगीत

कविता (Poems)

"नाही धोका वेगे हाका"
"विवाहाचे नवे नाव, घटस्फोटास पात्रता"
"मी न कधीही करितो आमुचा लग्नदिवस साजरा चुका आपुल्या आयुष्यातील व्यर्थ कशाला स्मरा"

कवीने टिपलेले रोजच्या जीवनातले आनंदाचे काही क्षण:

नक्षत्रांचे गाणे

“याला जीवन ऐसे नाव”

शांताराम आठवले यांचे जीवन साहित्य आणि काव्य यांची ओळख करून घेण्यासाठी "याला जीवन ऐसे नाव" ही व्ही सी डी पहा